تعرفه تولید محتوا

Home - تعرفه تولید محتوا

تعرفه تولید محتوا

برنزی

240هزار تومان

 • پنج مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • یک مطلب (اختصاصی)
 • رعایت اصول نگارش
 • رعایت سئو مطالب
 • بازنگری پنج مطلب منتشر شده
 • استفاده از 2 تصویر مرتبط

نقره‌ای

440هزار تومان

 • تولید 10 مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • تولید 2 مطلب (اختصاصی)
 • تولید 2 مطلب اینستاگرام
 • ارائه 1 مطلب استوری
 • رعایت اصول نگارش و سئو مطلب
 • استفاده از 3 تصویر مرتبط

طلایی

940 هزار تومان

 • تولید 15 مطلب (تالیف یا ترجمه)
 • تولید 5 مطلب (اختصاصی)
 • تولید 5 مطلب اینستاگرامی و 3 استوری
 • رعایت اصول نگارش و سئو مطلب
 • استفاده از تصاویر مرتبط به نسبت مطلب (3 تا5 تصویر)
 • برنامه ریزی و مشاوره در تولید محتوا
 • Please enter a number from 1 to 12.
 • 0 تومان
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .